เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
286 views • July 11, 2022

Timeline: You At Different Days Without Showering

Infinite Comparison
Some people shower twice a day depending on their schedule and routine. Some do it once a day. But, even that number is a bit excessive, accoridng to New York City-based dermatologist Joshua Zeichner. According to Zeichner, lathering up too often, as in, twice or more a day, can disrupt the skin barrier, which could lead to irritation and inflammation. But what would happen if, let's say, someone stopped showering? What will they look like after days, months and years? Find out in this timeline video. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0