ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,045 views • July 10, 2022

中共は小康社会の実現を宣伝 専門家「3億人の月収が600元」【禁聞】

中共は最近、「全面的な小康社会を実現した」「全面的に貧困から脱却した」と再び吹聴しています。しかし、中国のある研究者は、約3億人の月収は600元に満たないと述べています。また、中共の言う貧困の撲滅は完全に自他ともに欺く言葉であり、中共のゼロコロナ政策はすでに多くの人々を再び貧困状態に逆戻りさせていると指摘する声もあります。
Comment 0