Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • September 24, 2022

普京為何恐懼陸軍戰術飛彈?軍事專家解開謎底;終結者:陸軍戰術飛彈,打刻赤大橋如入無人之境;伊朗無人機被烏軍破解,赫爾松補給沒有斷;#新冷戰情室

熊貓俠Panda Man
© All Rights Reserved. ☀️今日內容☀️ 00:16 普京為何恐懼陸軍戰術飛彈?軍事專家解開謎底 04:03 終結者:陸軍戰術飛彈,打刻赤大橋如入無人之境 06:56 伊朗無人機被烏軍破解,赫爾松補給沒有斷 ーーーーーーーーーーーーーー 喜欢我的頻道,歡迎點贊、訂閱、評論 開啟小鈴鐺🔔 第一時間觀看精彩內容哦∼ Subscribe to our channel here: https://www.youtube.com/channel/UCkCfjd8aOsJHdpgj6FD9L1w/sub_confirmation=1
Show All
Comment 0