ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9527
1,184 views • June 30, 2022

150,000 Fentanyl Pills Found in Traffic Stop

NTD News
NTD News
Two men from Washington were arrested and released in California's Tulare County last week. They were allegedly carrying 150,000 fentanyl pills.
Comment 0