ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3 views • June 23, 2022

拜習會有譜,降關稅等於向中共投降;中共尋求歐洲和解機會,同時分化歐美關係;普京曝真正目的,比肩彼得大帝;立陶宛阻俄羅斯通道 主持:石頭 【希望之聲粵語 - 頭頭是道】

希望之聲粵語頻道
1、拜習會有譜,降關稅等於向中共投降。 2、中共尋求歐洲和解機會,同時分化歐美關係 3、普京曝真正目的,比肩彼得大帝 4、立陶宛阻俄羅斯通道。 互動 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0