ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,048 views • July 4, 2022

〈字幕版〉米空軍の仮想敵部隊が活動再開 中国の脅威を受け

中国のような敵対国による最新鋭戦闘機の開発に対応するため、米空軍は世界で最も高性能なステルス戦闘機の1つであるF-35を装備する飛行隊を再編し、仮想敵部隊として活動をスタートさせました。
Comment 0