ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,652 views • June 22, 2022

河南省では連日の高温 「暑さで道路が爆発」

中国南部では洪水災害が多発していますが、北部では高温が続いています。河南省の気温はすでに「軽度の干ばつ」レベルに達しており、当局は「干ばつ早期警報」を発しました。河南省のある住民は取材に対し、現地ではコンクリートの地面が爆発して割れたほか、この乾燥が農作物の減収につながる可能性もあると話しています。
Comment 0