Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,913 views • May 7, 2022

〈字幕版〉北京市 地下鉄やバス路線閉鎖 感染症対策強化

中国の首都・北京は3日、地下鉄の駅とバス路線の多くを閉鎖しました。当局はまた、多くの公共施設における中共ウイルスの感染症対策を延長しました。
Comment 0