เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
156 views • May 1, 2022

他將中國文化帶到琉球二 | 傳統文化 | 琉球 沖繩 | 程順則 | 詩詞 | 文化風俗 | 明朝 | 清朝 | 中華傳統 | 文化傳承 | 馨香雅句第102期

馨香雅句
馨香雅句
程順則將中國文化帶到琉球,不僅在孔廟設立明倫堂,教授中國文化,將《六瑜衍義》傳到琉球,成為國民學習漢語的書籍,還按照中國的官制,從一品到九品,來設置了琉球的官職,同樣從一品到九品,還編匯詩集,收集了琉球詩人和中國詩人的詩,推動漢詩在琉球的傳播。 #傳統文化#中華傳統#文化傳承# 面對現代社會的種種嘈雜與煩惱,雅蘭和您一同探尋中國傳統文化中身心安和之道。安和系列內容將分為三季:第一季「人與自然之和」(從第1集「天地有大美而不言」至第14集「中國園林」)第二季「人與人之和」(從第15集「人生短暫 選擇簡單」至今)第三季「人與心之和」 0:34 引入中國典章制度和禮儀 1:49 程順則按照中國官職編寫琉球官職 2:36 程順則從中國引入冬至祭祀習俗 4:00 程順則從中國引入祭孔大典 4:56 出版詩集 推動漢詩創作 6:09 程順則《中山詩文集》 9:28 程順則詩集《雪堂燕遊草》 10:26 結語 往期節目: 他將中國文化帶到琉球一 https://youtu.be/4PQW3lGV2rs 康熙 雍正 乾隆的御筆匾額 竟在日本沖繩 https://youtu.be/r3EmAuV4ZXQ 韓服 漢服 為何如此相像 三 https://youtu.be/0BXUubK9x6U 韓服 漢服 為何如此相像 二 https://youtu.be/2vYag7tLzJM 韓服 漢服 為何如此相像 一 https://youtu.be/1ti9ZlziDMk 中國傳統婚禮承載哪些文化內涵 https://youtu.be/N2vByrjQ1bo 窈窕淑女的養成 班昭留給後世女子的智慧 https://youtu.be/bAQci1AyWJ0 從巴黎舞會看名門淑媛的成人禮 https://youtu.be/WgpfFp0HG7Y 中國文化中玉石裝扮的女子之美 https://youtu.be/Ep0dokLK-0g 療癒身心的芳香 看古人的芳香生活 https://youtu.be/zc4uKGKHNvs 中國傳統色彩承載了哪些文化 https://youtu.be/f9LfJ2Ye6q4 雍正十二美人圖 https://youtu.be/q1aNKCfouOg 中國華服裡的女子藝術--刺繡 https://youtu.be/lu0Kji537qg 清代花鳥畫家惲冰 十二月花卉圖 https://youtu.be/rWAXdIPBSrA 王羲之的書法老師竟是她 https://youtu.be/-8upd2XK-TI #傳統文化#中華傳統#文化傳承# 面對現代社會的種種嘈雜與煩惱,雅蘭和您一同探尋中國傳統文化中身心安和之道。安和系列內容將分為三季:第一季「人與自然之和」(從第1集「天地有大美而不言」至第14集「中國園林」)第二季「人與人之和」(從第15集「人生短暫 選擇簡單」至今)第三季「人與心之和」 00:00 琉球保留清朝冊封儀式 0:16 琉球的第一座孔廟 0:30 閩人三十六姓到達琉球 1:41文化名人--程泰祚建立第一座孔廟 2:53沖繩至今保留祭孔儀式 3:31程泰祚魂歸蘇州 4:30程泰祚兒子程順則 子承父業 5:38 結語 往期節目: 康熙 雍正 乾隆的御筆匾額 竟在日本沖繩 https://youtu.be/r3EmAuV4ZXQ 韓服 漢服 為何如此相像 三 https://youtu.be/0BXUubK9x6U 韓服 漢服 為何如此相像 二 https://youtu.be/2vYag7tLzJM 韓服 漢服 為何如此相像 一 https://youtu.be/1ti9ZlziDMk 中國傳統婚禮承載哪些文化內涵 https://youtu.be/N2vByrjQ1bo 窈窕淑女的養成 班昭留給後世女子的智慧 https://youtu.be/bAQci1AyWJ0 從巴黎舞會看名門淑媛的成人禮 https://youtu.be/WgpfFp0HG7Y 中國文化中玉石裝扮的女子之美 https://youtu.be/Ep0dokLK-0g 療癒身心的芳香 看古人的芳香生活 https://youtu.be/zc4uKGKHNvs 中國傳統色彩承載了哪些文化 https://youtu.be/f9LfJ2Ye6q4 雍正十二美人圖 https://youtu.be/q1aNKCfouOg 中國華服裡的女子藝術--刺繡 https://youtu.be/lu0Kji537qg 清代花鳥畫家惲冰 十二月花卉圖 https://youtu.be/rWAXdIPBSrA 王羲之的書法老師竟是她 https://youtu.be/-8upd2XK-TI
Show All
Comment 0