Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
365 views • April 15, 2022

唐瑞講故事|朗讀|小熊維尼第七章|Shen Yun Creations 神韻作品

⭕️ 免費觀看完整影片👉🏻 https://ept.ms/WinnieThePoohChapter7_ 百畝森林中,出現了兩位陌生的來客。它們從哪裡來的?沒有人知道。它們為什麼來到了森林?更不知道。它們的出現,對森林居民來說,是一種潛在的威脅。於是兔子瑞比出了個主意:綁架其中一個,並利用它來勒索另一個。但它們真能完成如此危險的計劃嗎? 在這個全新的、獨家的神韻作品系列《唐瑞講故事》中,神韻主持人唐瑞為經典神話故事和兒童寓言注入了新的活力。 不妨買原書和我們一起朗讀吧! https://amzn.to/3zCPy88 https://amzn.to/3qXglIr ⭕️ 訂閱頻道👉 https://www.youtube.com/channel/UCeBAfedUQFMbDDLGjuXIwvg?sub_confirmation=1 臉書:https://www.facebook.com/ShenYunZuoPin/ 推特:https://twitter.com/sycreations_ch IG:https://www.instagram.com/shenyunworks/ ------------------ © All Rights Reserved. 唐瑞講故事|朗讀|小熊維尼第七章|Shen Yun Creations 神韻作品
Show All
Comment 0