Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,473 views • May 5, 2022

研究:近五成家長憂疫情致孩子學習落後|今日加州

研究:近五成家長憂疫情致孩子學習落後 根據加州公共政策研究所近日的一項調查,有超過四成的加州父母表示,孩子的學業在疫情期間有所落後。 這些父母一旦認為上學的費用和距離合適,會選擇將孩子送到私立或宗教學校。 加州公共政策研究所副調查主任 Dean Bonner:「現在有六成的父母認為事情在朝著好的方向發展,四成父母認為教學系統變得更糟糕,還有八成認為教學質量是一個問題。」 有47%的民眾認為,下一學年公立學校將面臨的一大挑戰,就是幫助學生達到應有的學業成績。 儘管存在很多擔憂,但加州仍有60%的成年人和73%的公立學校家長,贊同州長紐森在疫情期間,對公立學校的相關措施。 另外,研究還發現,大多數人都支持結束校園口罩令,但贊同接種疫苗。 加州公共政策研究所調查分析師 Rachel Lawler :「大多數民主黨人和獨立黨派人士都支持(校園)疫苗要求,但大多數共和黨人反對,如果美國食品藥品管理局完全批准的話。但是,我們確實看到兩黨和州府在口罩問題上達成一致,在學校裡不需要再戴口罩了。」 此次研究結果是來自加州公共政策研究所,在3月30日至4月1日期間,對1,600名左右的加州成年居民進行的調查。 #加州公共政策研究所 #加州公立學校 #疫情學習成績 #疫情成績落後 #私立學校費用 #宗教學校怎麼樣 #加州教學系統 #加州教學質量 #紐森疫情學校 #學校戴口罩 #學生打疫苗 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0