เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
66 views • May 5, 2022

Osteoporosis: Realignment Routine Explained with Skeletal Model

Bob and Brad
Bob and Brad
Osteoporosis: Realignment Routine Explained with Skeletal Model Youtube Channel: https://www.youtube.com/user/physicaltherapyvideo Website: https://bobandbrad.com/ Bob and Brad Amazon Store: https://amzn.to/3jAM0JN Sara discusses the realignment routine for Osteoporosis Sara Meeks PT, MS, GCS, KYT, specializes in the management of patients with low bone mass (osteopenia) and skeletal fragility (osteoporosis) since 1984, Sara Meeks developed an evidence-based 12-part program designed to prevent, arrest or reverse the Patterns of Postural Change. Now with over 50 years of experience in physical therapy, Sara holds regular seminars to teach her guidelines for physical therapy management, exercise classes, yoga, Pilates, and other fitness programs, qualifying them as S.A.F.E. (Skeletally Appropriate For Everyone). Sara Meeks Website: www.sarameekspt.com Sara's Email: jharrison2@earthlink.net Video Chapters: 0:00 Intro Song 0:09 Introduction to the Realignment Routine 1:00 Explaining the Optimal Positioning for Proper Spinal Realignment 3:36 Conclusion & Information About “The Meeks Method” Osteoporosis Program Visit us on our other social media platforms: Website: https://bobandbrad.com/ Facebook: https://www.facebook.com/BobandBrad/ Instagram: https://www.instagram.com/officialbobandbrad/ Twitter: https://twitter.com/ptfamous Wimkin: https://wimkin.com/BobandBrad Mewe: https://mewe.com/i/bobandbrad Minds: https://www.minds.com/bobandbrad/ Vero: http://vero.co/bobandbrad SteemIt: https://steemit.com/@bobandbrad Peakd: https://peakd.com/@bobandbrad LinkedIn https://www.linkedin.com/company/bob-and-brad TikTok https://www.tiktok.com/@bobandbrad 3speak https://3speak.tv/user/bobandbrad Medical Disclaimer All information, content, and material of this website is for informational purposes only and are not intended to serve as a substitute for the consultation, diagnosis, and/or medical treatment of a qualified physician or healthcare provider. Affiliate Disclaimer: Keep in mind that we may receive commissions when you click our links and make purchases. However, this does not impact our reviews and comparisons. We are highly selective in our products and try our best to keep things fair and balanced in order to help you make the best choice for you.
Show All
Comment 0