Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
913 views • February 25, 2022

Blender 3.0 - Anime School Girl modeling

FlyCat
FlyCat
Anime School Girl modeling Blender 3.0 - Eevee Time-lapse Patron: https://www.patreon.com/flycat Gumroad: https://gumroad.com/flycatfly Artstation: https://www.artstation.com/thoredant Twitter: https://twitter.com/NguyenThor FB: https://www.facebook.com/blenderflycat/?modal=admin_todo_tour #Blender #3Dmodeling, #modeling
Show All
Comment 0