Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
91 views • January 22, 2022

【生肖姓名學】運命人生-46:1974年生 藝人賈靜雯 賈永婕 命運偏差大 第233集

肖虎科名「賈」 西方屬金 貝藏龍 金剋木 龍虎鬥 生在賈家的孩子 以後發展要完全靠自己自食其力 金馬影后「賈靜雯」 1974年生 「雯」天上雨代表裡面藏龍 龍虎鬥 雯底下兩腳叉開 辛苦勞碌 「賈永婕」婕出頭 有官銜 整個名字格局跟靜雯比起來 格局就高得多 🎊【生肖姓名學】播放清單:https://reurl.cc/ZQ4Ydp 🎊【生肖姓名學】網站連結:https://reurl.cc/OXYxaR 🎊【生肖姓名學】Youtube訂閱:https://reurl.cc/MZ3nVX 🎊【生肖姓名學】優美客 訂閱:https://reurl.cc/l0Gl0Q #生肖姓名學 #明講居士 #取名字
Show All
Comment 0