Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
54 views • June 27, 2021

03_國小英語_學習吧-國小英語課程使用說明

桃園市國民教育輔導團停課不停學使用學習吧各領域課程使用說明 國民小學 語文領域 英語科 課程 使用說明 語言類可以使用錄音作為作業
Comment 0