Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
338 views • July 21, 2021

小恐龙失去家人,艰难成为恐龙之王,励志恐龙电影

西
西瓜看电影
这是一部关于特暴龙的恐龙电影,讲述了一只恐龙蛋里孵出来的小特暴龙,从小失去恐龙妈妈,在自己的努力下打败特暴龙恐龙王,艰难成为恐龙之王的励志冒险故事。
Comment 0