Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
74 views • April 2, 2021

[SUB][#16 남자 플로리스트 브이로그][Korean Male Florist Vlog] 단체꽃다발 만들기/화병꽂이만들기/더현대서울방문기/꽃소개

#꽃집 #브이로그 #플로리스트 #vlog #더현대서울 #남자플로리스트 Instagram : john_flower_studio 안녕하세요 :) 존플라워 플로리스트 존입니다. 이번 한 주는 특별한 일은 없었지만 다양한 상품을 만들었습니다! 또한 더 현대 서울을 방문했는데 예쁜 조경 모습도 감상해주세요 :) 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다 :) Hello, this is John! Thanks for watching my videos. Please enjoy! Please click Like and Subscribe! Thanks!
Show All
Comment 0