Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
49 views • September 26, 2021

Wabah Salmonella Menyebar ke 25 Negara Bagian di AS, Ratusan Orang Sakit

ET Indonesia
ET Indonesia
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS- CDC menyatakan pihaknya sedang menyelidiki wabah Salmonella yang menyebar di 25 negara bagian di AS. Wabah ini belum ditentukan apakah terkait dengan sumber makanan atau produk tertentu #Politik #HakAsasiManusia #Hukum https://www.youmaker.com/channel/8e81cc75-f06a-40e2-958e-3a818ee539bf
Show All
Comment 0