เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
49 views • November 8, 2021

著名作家Marc Morano:「綠色新政」關乎政府控制而非環境|@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播 |20211108

馬克•莫拉諾談到,「綠色新政」是政府走向極權主義的信號。 著名作家Marc Morano:「這是一個官僚極權主義的願景,試圖以防止氣候危機為名獲得更大利益,控制我們的生活。這與新冠疫情封鎖非常類似。疫情封鎖是廣泛而臨時性的。而氣候封鎖將是永久的,新的生活方式,如果他們得逞的話。」 馬克•莫拉諾認為,「綠色新政」是為了控制社會而非環境。 著名作家Marc Morano:「如果你看看那些受到嚴密控制的社會,包括蘇聯和前東歐這些國家,他們的環境是最差的,他們對社會的監控程度是最高的,人們可以即時作出反應。但他們在環境方面做得並不好。那麼,哪裏做得更好呢?哪裏是做得正確的地區?是美國,這裏有自由市場,技術,創新,因爲一旦你放棄了這些,他們就開始控制你生活的每一個方面,以對抗氣候變化為名,這是沒有盡頭的遊戲。」 馬克•莫拉諾談到,「綠色新政」是激進主義者徹底改變社會的計畫。 著名作家Marc Morano:「如果你翻閱整個氣候性運動的歷史,它們都是氣候一攬子計劃的一部分。這個想法是,身份政治之所以摻雜其中,是因爲它並不是真的關於氣候和環境。他們把每一個激進的想法都摻雜進去, 以便他們可以改變整個經濟, 改變整個社會願景和計劃。」 馬克•莫拉諾說,「綠色新政」是資本主義大重構的序曲。 著名作家Marc Morano:「在達沃斯舉行的世界經濟論壇,這個集團,實際上,在2020年公開說, 我們需要有一個資本主義的大重構 。」 「如果他們能瓦解所有當前的系統, 特別是在發達國家,歐洲或美國, 然後,他們可以重建更好的, 進行一次大重構。」 馬克•莫拉諾認為,應該挑戰綠色新政的敘事方式。 著名作家Marc Morano:「反擊的方式是挑戰敘事,不要同意,讓共和黨人真正長出脊樑骨。」 #油管言論審查​​ #新唐人亞太台搬家中​​ 📍 Youmaker ➡ https://pse.is/NTDAPTV (按「Follow」) 📍 safechat ➡ http://bit.ly/35wXUjD (訂閱+按小鈴鐺) 📍 官網 ➡ https://www.ntdtv.com.tw/ (加入書籤) 📍 LBRY➡ http://bit.ly/3npw2UL 📍 MeWe➡ http://bit.ly/2KIor6G 📍 telegram➡ https://t.me/ntdaptv 📍 FB➡ http://bit.ly/2ITZwJp 📍 LINE社群➡ https://bit.ly/37PvMZp 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3ag6Trt ====================================== 📍請將官網加入書籤(提供每日新聞和節目) | https://www.ntdtv.com.tw/
Show All
Comment 0