Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,493 views • November 5, 2021

🔥中共跳腳無用 歐洲議會訪團:歐台高層交流開端|美海軍部長:中共只要接收台灣 就威脅全球經濟|港中大畢業生舉牌 聲援反送中被判刑同學|早安新唐人【2021年11月5日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷中共跳腳無用 歐洲議會訪團:歐台高層交流開端 🔷美海軍部長:中共只要接收台灣 就威脅全球經濟 🔷中國Delta疫情迅速蔓延19省 外媒質疑「清零政策」 🔷中共發囤糧通知不講原因 民眾恐慌搶購大打出手 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0