เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
52 views • September 17, 2022

When Scars Become Art | Gatton | Cover

Raphiel Shannon
Raphiel Shannon
#whenscarsbecomeart #gatton Link to Spotify “When Scars Become Art” - https://open.spotify.com/track/2q3LzfknBzye3xXjgiJBjS?si=0uMn4nE9QDWDzM1rkAeewA So how Will I trust you When you say that you will love me? 'Cause she said that, too And how Will you love me? I was told I didn't deserve love At least that's the theme Now don't say Don't say that you'll stay for good Don't tell me what I want to hear 'Cause you think you should And teach Teach me to heal my scars I've heard it said, that beauty is when scars become art 'Cause I wanna love you for good For good or for bad When times get sad And when we fight And I wanna love you for good For good or for bad When you make me mad 'Cause you're the love of my life So take my hand I wanna grow old with you beside me So take my hand I wanna grow old with you beside me So take my hand I wanna grow old with you beside me, ohh So take my hand I wanna grow old with you beside me 'Cause I wanna love you for good For good or for bad When times get sad And when we fight And I wanna love you for good For good or for bad When you make me mad 'Cause you're the love of my life Now how How will I move on? You taught me how to love again And now you're gone And how Will I bear the pain? I guess for now I leave these flowers here At your grave
Show All
Comment 0