Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5 views • September 8, 2022

詩朗誦《中秋頌詩恩》|感恩大法洪傳三十週年,恭祝師尊中秋快樂

新世紀影視
新世紀影視
法輪大法洪傳三十週年。新世紀影視大法弟子感恩師尊慈悲救度,向師尊獻上最虔誠的祝願,恭祝師尊中秋快樂,萬事如願。 ————————— 如需轉載,請附帶本信息: ©2022 新世紀影視 版權所有,未經授權不得重新剪輯或截取影片畫面 新世紀影視是非營利組織,遵循中華神傳文化的傳統理念並專注創作啟迪人心的電影 🍀支持『新世紀影視』 信用卡捐助 - https://bit.ly/3zoTuco PayPalCA - https://bit.ly/DonateNCFcad PayPalUS - https://bit.ly/DonateNCFusd 🔔訂閱頻道收看最新影片 訂閱 - https://bit.ly/subNCFzh 會員 - https://bit.ly/3vEVvOB 電報 - https://t.me/NewCenturyFilms 臉書 - @NewCenturyFilmsZH
Show All
Comment 0