Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
694 views • May 27, 2021

世界級聖山 白色金字塔之謎暗藏驚天密碼

信不信由你
信不信由你
❇️ 在這個星球上,最虔誠的信徒,莫過於去拉薩朝聖的藏傳喇嘛教信徒了。篤信佛教的藏族人堅信:朝聖能盡滌前世今生的罪孽,增添無窮的功德,並最終解脫輪迴,榮登西方極樂。很多去過拉薩的朋友,對此一定會有同感。那種虔誠是絕對可以震撼人的心靈的。 #信不信由你 信不信由你官方safechat頻道開通啦,請大家關注 https://safechat.com/channel/2787975878140624074
Show All
Comment 0