ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,024 views • July 5, 2022

上海市公安局から10億人分個人情報漏洩の疑い

上海市公安局のデータベースから10億人の個人情報と犯罪歴に関連するデータが漏洩した疑いが発生しました。この事件は1949年以来、過去最大の情報漏洩事件となる可能性があります。このニュースは微博(ウェイボー)のトピックスにも上がりましたが、この件に関する投稿や見出し語は立て続けに削除されました。
Comment 0