Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
17 views • August 24, 2021

🔥鴻海估半導體缺料擴大 晶圓代工再傳新一輪漲價潮│美國能源部超級電腦 傳將採台積電代工晶片│20210825【新唐人產業勁報】

財經向前看
財經向前看
八月25日,星期三,新唐人帶您看見最新產業動態。 ◎護國神山喊漲 反彈大漲逾百點挑戰月線反壓 ◎鴻海估半導體缺料擴大 晶圓代工再傳新一輪漲價潮 ◎美國能源部超級電腦 傳將採台積電代工晶片 ◎郭坤生研發漢方靈芝養殖 打造利他模式助畜牧業 https://www.ntdtv.com.tw/b5/20210825/video/302258.html 首播: 周一至周五 pm 2:30 ~ 2:45 訂閱 【 #財經向前看 】立即掌握全球產業動態、經濟脈動、科技潮流趨勢❗️💪 🎯Youtube 訂閱 https://bit.ly/2QEIgyi 🎯Youmaker 訂閱 https://pse.is/3e786z 🎯官網 https://www.ntdtv.com.tw
Show All
Comment 0