Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
413 views • August 24, 2021

【#時事縱橫】美90天溯源報告完成,北京極力反撲;外媒踢爆:中共散播陰謀論「手段多種多樣」;賀錦麗譴責北京「脅迫、恐嚇」,戰狼還擊;何韻詩被港共「盯上」;文革再現「習思想」入侵全國校園|#新唐人電視台

新唐人電視台
#時事縱橫 #美溯源報告 #賀錦麗 今天關注的焦點: 美90天病毒溯源報告完成,北京極力反撲; 外媒踢爆:中共散播陰謀論「手段多種多樣」; 賀錦麗譴責北京「脅迫、恐嚇」,戰狼還擊; 何韻詩被「盯上」 ,香港支聯會決定解散; 山西擬禁喪葬品被轟,「習思想」全面滲透校園; 拜登維持撤軍期限,塔利班不准阿富汗人離境。 💠觀看更多:https://www.youtube.com/playlist?list=PLaF6XA2KQtwTKDwKmyhPbiQBvRKgTW60q - 更多訊息請參閱新唐人官方網站 http://www.ntdtv.com/ ‣‣ 訂閱新唐人新聞頻道► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道►https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 訂閱Youmaker ►https://www.youmaker.com/c/NTD_CN 更多訊息請參閱新唐人官方網站 http://www.ntdtv.com/ ‣‣ 捐款 ► https://www.ntdtv.com/b5/donation.html ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 購買大紀元紀念品: https://teespring.com/stores/the-epoch-times 防疫產品推薦: https://www.youlucky.com/survival-goodsview_as=subscriber © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0