Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
39 views • June 17, 2021

【新視角聽新聞】(國語)習下令抓捕葉簡明 華信71公司破產清算

習近平親自下令抓捕,華信董事長葉簡明被抓逾三年處境成謎;上海華信等71家公司合併破產,北京兩頂級豪宅1.6億元拍賣。 發佈日期:2021年6月17日 責任編輯:Rm
Show All
Comment 0