Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,349 views • November 22, 2021

🔥遠東遭罰3.8億台幣 國台辦認了新政治逼迫|李在鎔表弟 韓企業家連日發反共貼文獲力挺|杜特蒂當面批「厭惡」 斥中共南海挑釁|早安新唐人【2021年11月23日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷遠東在中國遭重罰 國台辦暗示政治打壓 🔷李在鎔表弟 韓企業家連發反共貼文獲支持 🔷習主持東盟會 菲總統當面斥中共南海挑釁 🔷總統列治安三要點:全國掃黑、保護夜間工作者 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0