Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
42 views • December 7, 2021

選舉日出動1萬警力 廉署傾囊而出調派900人

立法會換屆選舉將於本月19日舉行。特首林鄭月娥今日(7日)見記者表示,當日會出動1萬警力,廉政公署更是「傾囊而出」,會調派900人。至於設於大陸的3個口岸投票站,截止昨晚6時有約18萬人登記。
Comment 0