Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
14 views • April 2, 2022

俄羅斯遭經濟制裁 各國買家轉向加拿大 |#新唐人新聞

#俄羅斯 #加拿大 #新唐人新聞 加拿大投資諮詢公司PGM(Pavilion Global Markets)在上週的一份報告中說,由於對資源需求增加,它預計加拿大股市,將成為制裁俄羅斯的最大受益者之一。 ================================= 📣爆料(告訴我們你的發現): 📨 郵箱:west@ntdtv.ca 緊密追踪: 🌐 新唐人電視台: t.ly/U68D 🌐 香港大紀元新唐人聯合新聞頻道: t.ly/xpRo 🌐 新唐人亞太電視台: t.ly/6mmB
Show All
Comment 0