Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
20 views • April 19, 2022

中共人事再現變局?應勇仕途將塵埃落定;路透社:內部消息將20日定為解封的拐點;兩年來首次復活節滾彩蛋活動 拜登:意義重大 主播:葉晚風

希望之聲粵語頻道
剛剛卸任 #中共 #湖北省委書記 的 #應勇,其未來仕途走向將可能被確定。 中共人事再現變局?應勇仕途將塵埃落定 路透社:重磅內部消息上海將20日定為解封的拐點 兩年來首次復活節滾彩蛋活動 拜登:意義重大 莫斯科號被擊沉另有關鍵 傳俄黑海司令被普京拿下 李家超被確認唯一特首候選人 選票能否「達標」存疑
Show All
Comment 0