Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • May 26, 2022

随着中西方的对峙升级,西方国家开始甩手不管;在非洲、东南亚、南亚、南美工作、定居的中国人陷入从未有过的现实绑架威胁!(20220525第3133期)

徐杰慢半拍
徐杰慢半拍
Paypai打赏:https://www.paypal.com/paypalme/xujie950331 比特币打赏: Blockchain.com:1KDqHtV1PspdhLdQSQvbce8AioTaMiDtXQ 比特币钱包:d07ac0e0-86a1-4917-b461-28f7dcc11db9 成为此频道的会员即可获享以下福利: https://www.youtube.com/channel/UCrmRhJoIXkaCPJLX_mqnbqQ/join 徐杰会员网站:https://www.xujieusamedia.com/ 会员网站,年费100美金,请用Paypal打来,并注明您注册的邮箱地址。 您汇款后,我们会在两个工作日内开通您发言的权利(不会关联境外账户的麻烦走淘宝代付,谢谢! )。 汇款链接,注意注明邮箱!:http://paypal.me/xujie950331 (如果您对服务不满,可按月退钱。按百分比把年费中没有用到的剩余月数退还给您,退款将在14个工作日内退给您) Xu Jie直播: https://www.youtube.com/channel/UChL0F6FjqDizun644PsRBWw 徐杰生活频道: https://www.youtube.com/channel/UCIKX0sr6kut9KX9xJWqE5KQ 苹果播客:徐杰慢半拍 徐杰慢半拍----徐杰的商店https://jie-xu.creator-spring.com/ 徐杰慢半拍电报群:https://t.me/xujie1965 ZELLE:电话: +16264931363 邮箱:xujie19651123@gmail.com 支票邮寄地址:695 W Holt Ave104 Pomona CA 91768 频道会员https://www.youtube.com/channel/UCrmRhJoIXkaCPJLX_mqnbqQ/join 1, 慢半拍忠实听众-------29,99每月 2,慢半拍频道会员-------99,99每月 ******************************************************************* 不会关联境外账户的麻烦走淘宝代付, (或者给我发电子邮件: xujie19651123@gmail.com ) 谢谢!
Show All
Comment 0