Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
79 views • August 17, 2022

Trump advierte de las repercusiones de redada FBI | IRS & Clase media | Injerencia extranjera en USA

En Primera Plana
Bienvenidos a la entrega 426 de “En Primera Plana” de la NTD. 🔴🔴🔴 Entrevista de ‘Opinión Pública’ con Pachi Valencia: https://bit.ly/3JTOa6f 🔴🔴🔴 Link a las noticias completas: https://bit.ly/3xA04NV *** EPOCH TV: https://bit.ly/39CG7gr Formato Podcast: https://spoti.fi/371n0vg Apóyanos: https://donorbox.org/en-primera-plana Telegram: https://t.me/enprimeraplana Correo electrónico: en.primera.plana.correo@gmail.com Novedades: https://newsletter-es.youmaker.com/?channel=En-Primera-Plana *** ¨¨¨¨
Show All
Comment 0