Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12011
24 views • September 21, 2022

San Francisco’s Central Subway Project to Open Nov. 19

NTD News
NTD News
On Sept. 20, the San Francisco Municipal Transportation Agency announced that the Central Subway project will open starting Nov. 19. The project has been delayed multiple times and costs about $1.6 billion.
Comment 0