Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
25 views • May 1, 2021

鄭國成醉酒精剪版視頻緣何被下架?社會主義鐵拳砸向馬列主義戰士,徐某人的回應 | 說真話的徐某人

说真话的徐某人
之前的“五毛鄭國成直播翻車26分鐘精剪版”被中國青年鄭國以版權侵害為由投訴下架了。我必須就侵權一事向他道歉!不過說來諷刺,國成兄牆內所有的自媒體賬號都被封了,但卻還可以在YouTube上活蹦亂跳。這是要成為YouTube流量一哥啊! 嬉笑怒罵均可說真話,左右中間都可作觀點。這裡是一個討論社會議題的頻道,尤其關注中國與歐洲。我的觀點皆為出自肺腑,但絕不會客觀中立。因為那樣,就沒有意思了哈哈😆 歡迎訂閱:https://tinyurl.com/y3p6zy8r​ 電報群(進群先看群規):https://t.me/partyofmrxu 若鏈接失效請在TG搜索:徐某人的茶話會 Discord:https://discord.gg/BCYYehETVk 推特:說真話的徐某人,@xumouren_yt Youmaker: https://www.youmaker.com/c/Al76y446BVY0 Odysee:https://tinyurl.com/y7ndw7bn 2047論壇:https://2047.name/u/6568 聯繫郵箱:xumouren@libero.it #中國青年鄭國成#鄭國成 #鄭國成直播 #五毛
Show All
Comment 0