เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
349 views • December 10, 2020

Easy acrylic painting for beginners | still life | daily art #155

LuLu Art
LuLu Art
Hello! Welcome to my channel! This video, I will introduce easy acrylic painting for beginners. Acrylic painting tutorial and easy acrylic painting for beginners tutorial are also suitable for advanced learners. Blue glass bottle, red maple leaf, colorful glare look very beautiful. Beginners can paint a easy acrylic painting for beginners still life. When I make acrylic painting tutorial video, you can follow the video learn easy acrylic painting step by step. My easy acrylic painting tutorial is very suitable for everyone who wants to learn to acrylic painting tutorial step by step. Easy acrylic painting for beginners | still life | daily art #155 Please don’t forget to subscribe and click the "Like" button. See you in the next video! ! ! The materials that I have used in this canvas painting for beginners Canvas size: 12"x 12" Acrylic Colors: MontMarte Paintbrush: MontMarte & Phoenix Follow Me On Instagram: https://www.instagram.com/btwy_art/ Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052533196234 Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100044063041484 easy acrylic painting for beginners, acrylic painting tutorial, easy acrylic painting for beginners tutorial, easy acrylic painting for beginners still life, easy acrylic painting step by step, easy acrylic painting tutorial, acrylic painting tutorial step by step, daily art, acrylic painting techniques on canvas, easy paintings for beginners step by step, painting for beginners easy, painting tutorial acrylic, acrylic painting techniques, acrylic still life painting, #acrylicpainting #canvaspainting #paintingtutorial #paintingforbeginners #oilpaintingforbeginners #springpainting #acrylicpaintingforbeginners #painting #acrylicart #easypainting #littlecanvaspainting
Show All
Comment 0