ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
54 views • May 26, 2023

Campaña DeSantis da giro a fallas técnicas; Biden y McCarthy se acercan a acuerdo NTD Día [26 mayo]

NTD en español
NTD en español
Noticias de hoy, 26 de mayo de 2023 en NTD 00:00 Titulares 00:57 Campaña de DeSantis da un giro a fallas técnicas 03:36 Demandan a DeSantis tras firmar reformas electorales 05:56 Republicanos en foros ciudadanos de CNN en junio 08:20 ¿Twitter se está inclinando a la derecha? 10:27 Biden y McCarthy se acercan a un acuerdo 13:25 Biden y otros apoyan ley de fentanilo del GOP 17:52 Condenan a fundador de Oath Keepers por 6-enero 18:36 Cámara investiga a Bank of America por 6 de enero 19:50 Se prevén hasta 9 huracanes esta temporada 21:19 Perú declara “persona non grata” a López Obrador 💎 Suscríbase al nuevo canal de noticias NTD en español: https://www.youtube.com/channel/UCGeCvDtFXLD11Lp2CSlalog
Show All
Comment 0