เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
14 views • May 8, 2023

CIA 부국장 데이비드 코헨은 반역죄로 체포되어 괌으로 이송중에 선상반란을 일으킨 반역죄로 선상에서 바다에 수장되었다$ #890. 230508.

믿음자유
믿음자유
CIA 부국장 데이비드 코헨은 반역죄로 체포되어 괌으로 이송 중에 선상반란을 일으킨 반역죄로 선상에서 바다에 수장되었다$ #890. 230508.
Comment 0