ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
457 views • August 3, 2022

深圳市が企業100社余りに「封鎖式操業」を通達 止まらぬ外資の工場移転

広東省深圳市当局は感染拡大を理由に監視体制を徐々に強化し、深圳市の重点企業100社に対し、工場を操業する際に「封鎖式管理」を実施するよう通達を出しました。
Comment 0