Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10668
433 views • August 11, 2022

Alex Newman: FBI's Mar-a-Lago Raid Marks a New, Concerning Era in America

NTD News
NTD News
NTD spoke with author and senior journalist Alex Newman, who said the FBI's raid on former President Donald Trump's Florida home marks a new, concerning era in America.
Comment 0