ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
289 views • August 12, 2022

Feminist Movement Fracturing Over What a ‘Woman’ Is: PragerU Influencer

NTD News
NTD News
At the Conservative Political Action Conference 2022 in Dallas, Texas, NTD’s Paul Greaney sat down with PragerU influencer and Turning Point USA ambassador Lily Kate.
Comment 0