Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
84 views • June 5, 2022

3.4 彭博:特朗普再選總統,選女州長拍檔。美國務卿布林肯稱與中共可敵對。中國經濟復甦?去年三百萬商家倒閉。_ #石山視點 (1080p)

3.4 彭博:特朗普再選總統,選女州長拍檔。美國務卿布林肯稱與中共可敵對。中國經濟復甦?去年三百萬商家倒閉。| #石山視點 大家可以到以下連結訂閱我們Patreon:https://www.patreon.com/epochtimeshk ✅選擇你想支持的主持人,就可以看到該主持人的節目,只是5美元。✅歡迎選擇 30美元 「撐大紀元」,可以看到5位主持人所有節目,及香港大紀元編輯部發表的獨家、敏感資訊。✅當然,十分歡迎你選擇 50美元,「勁撐」主持人,除了表示支持之外,同樣可以看到5位主持人的所有節目。 Patreon訂閱教學影片:https://youtu.be/Xj71HbjO570 如果大家支持我們頻道,增加我們影響力及製作更多高質素節目,可以幫助我們: ✅讚好、留言及分享 ✅首播Live Chat時直接打賞 ✅成為我們的Patron: https://www.patreon.com/epochtimeshk --------------------------------------------------------------------------- 請到網頁留下您的電郵地址:https://www.epochtimeshk.org/emails , 或單獨發到:epochhk@protonmail.com。在真相被普遍掩蓋的日子裡,方便我們及時通知您哪裏可以找到我們。 --------------------------------------------------------------------------- 歡迎訂閱石山的國語頻道【石山角度】💌 https://www.youtube.com/channel/UC_x4TYTL7Ibhs0JPuHVQY1A?sub_confirmation=1 --------------------------------------------------------------------------- 聲明:主持人及嘉賓訪問均屬個人意見,並不代表本台立場。
Show All
Comment 0