Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
62 views • January 2, 2023

這個新年大家過得好不好呀,反正胡編是過得不好!【時事小品/新年特別節目|胡編奇遇記】|大陸新聞解毒

大陸新聞解毒
祝大家新年快樂!!! 👼🏻支持大陸新聞解讀🙏 🔸捐助我們:https://bit.ly/2Bw1EpH 🔸點擊訂閱+按小鈴鐺🔔:https://bit.ly/2UQNk1J 🔸爆料投稿:https://newsdetoxnews.com/ —————————————— 笑著就把畫皮揭了——大陸新聞解毒 🔝「慶豐茶館」里品一杯茶☕️,輕鬆幽默中笑談風雲 🔝時事小品:歡笑中醒腦提神 🔝嚴真點評:口放利劍,直擊七寸 🔝外交部大實話:外交部裡的「實在哥」,聽不到的大實話 🔝雷人咖啡:看雷人咖啡,品味人生百態 🔝混球系列:看叼盤俠胡錫進的花式叼盤 🔝電影:瞭解真相,才能看清亂象紛繁 —————————————— ⚡️ 應對社交媒體訊息的審查、封鎖,大家可以訂閱大陸新聞解讀其它平台👇 ▸▸ Youmaker:https://www.youmaker.com/c/4AbOaOgyNzv8 ▸▸ 臉書:https://bit.ly/2NhXvrU ▸▸ 推特:https://twitter.com/newsdetox2 ▸▸ Safechat:https://safechat.com/channel/2777034463564197888 ▸▸ 网门:https://ogate.org/@yanzhen(分享二维码,大陆会破网) ▸▸ Rumble:https://rumble.com/c/c-411717 ▸▸ 電報:https://t.me/newsdetox ▸▸ 免翻牆版:https://jinpian.org/category/movie/xiaopin/ ▸▸ 郵件填寫網址:https://newsdetoxnews.com/ (本頻道擁有所有內容版權,未經允許不得轉載)
Show All
Comment 1