Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,408 views • November 17, 2021

🔥拜登:台灣自己做決定│美傳將外交抵制北京冬奧│林鄭月娥自爆赴美簽證被拒│杜汶澤:感恩台灣給我自由|早安新唐人【2021年11月17日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷與習近平會談後 拜登:台灣自己做決定 🔷拜習會落幕 美傳將宣布外交抵制北京冬奧 🔷韓「疫苗通行證」與病毒共存難行 重症增加 🔷定居台灣將滿一年 杜汶澤:感恩台灣給我自由 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0