ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
355 views • November 18, 2021

今天情緒有點崩潰,我的台灣回憶是不是沒有了 #香港人 #台灣

希望 我的ssd能救回來 不然我這大半年的台灣記錄就會沒有了 我也剪不出⋯⋯11月的徒步環島影片 雖然回憶在腦海 在心裡 但我的照片跟影片記錄😭😭😭 沒想到第一次用shorts這個功能是這個心情 走在路上 多累多硬的路我都不會這樣難過⋯⋯ 靜候救援人員消息中😭
Show All
Comment 0