Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
32 views • March 21, 2020

揭開神秘天眼之謎:人類到底有沒有第三隻眼?【地球旅館】

地球旅馆EarthInn
我們這個人體,其實有很多秘密已經被少部份科學家發現了,只不過還沒有公布出來。 松果體就被認為是人的第三隻眼睛,但還沒有被大眾所了解,有的人還認為是這人類最大的秘密。這個松果體本是人腦中的一個器官。它長在大腦和小腦之間,長久以來一直被人以為是一個已經退化了的、沒作用的器官。 在上古時期人類可能是有第三隻眼睛的,或者說人類應該是可以開發出第三隻眼睛的。 但是現在很多人都只願意相信自己這雙肉眼所能看到的事物,眼見為實嘛,看不見的就不相信,但其實在這個世界上已經有許多人,通過自己體力行上述的各類方法,開啟了他們的第三隻眼。這隻眼睛開啟了之後,他們才了解什麽叫真正的「大開眼界」,他們也才認識到我們人的這雙肉眼是多麽的有局限性。 那麽你覺的到底有沒有第三隻眼呢? 大家自己或者身邊的人有過類似的經歷嗎?請留言分享給大家。 🔔記得把小鈴鐺打開就不會錯過我們的任何視頻🔔 Click here! 訂閱訂閱 ▹▹▹ https://www.youtube.com/channel/UCgZwrKchqUs7C7YKxDe4Wkg?sub_confirmation=1 歡迎在我們的FB粉絲頁按讚分享 https://www.facebook.com/earthinn/ 背景音樂:www.bensound.com #松果體 #天眼 #天目 #第三隻眼 #荷魯斯之眼 #超能力 #特異功能 #未解之謎 #地球旅館
Show All
Comment 0