Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
87 views • August 1, 2021

Daiichi Sankyo 胃癌宣導片

NTD Creative
NTD Creative
胃癌是世界上死亡率第四高癌症 幽門螺旋桿菌是胃癌主要風險因子 三招揪出感染防胃癌 五種症狀要當心!
Show All
Comment 0