ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
8 views • January 13, 2023

I Wish I Upgraded This Sooner! #shorts

The Car Creative
An understated purchased but this Smallrig Carbon Fibre tripod has made my life a lot easier! Check it out here: https://amzn.to/3GYz7IA #smallrig #carphotography
Comment 0