Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
26 views • March 28, 2022

熱傳朱鎔基上書反習 分析揭兩大漏洞;美軍司令:中共仍有可能攻台  主播:黃曉翔

希望之聲粵語頻道
#習近平 #中共 #朱鎔基 內容提要: 熱傳朱鎔基上書中央 學者揭其中兩大漏洞 美印太司令:中共攻台「真的可能發生」 澤連斯基爆料:俄國寡頭援助烏克蘭 普京煩心 盟友國被打 求俄軍增援 中共海警船駛近 菲律賓指責影響艦艇航行 韓國傳媒:北韓加速修復豐溪裏!下月或有大動作
Show All
Comment 0