Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
36 views • May 28, 2022

經濟困局撐不住 終於端上中共檯面

【新視角聽新聞】中共國務院常務會議推出六方面33項措施穩經濟。中共當局2021年底公開承認中國經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」壓力之後,第一次把經濟困局擺上檯面。 發佈日期:2022年05月29日 責任編輯:Rm
Show All
Comment 0